מוסיקה וחינוך לערכים

אנו במרכז המוסיקה תל אביב - יפו רואים בחינוך לערכים יעד מרכזי.

אנו מאמינים כי מוסיקה היא אמצעי להנחלת אחווה בין אדם לזולתו ולחינוך לנתינה ותרומה של הפרט לחברה. תזמורות הנוער הפועלות במרכז מהוות, מעבר להיותן גופי ביצוע מוסיקליים, נקודות מפגש בין פרטים אשר יוצרים, באמצעות שיתוף פעולה, שאיפה לשלמות הבאה לידי ביטוי כיצירה מוסיקלית.

במשך עשרות שנות קיומו קנה לו מרכז המוסיקה מוניטין כבית חם ומשפחתי הדוגל בהענקת חום ותשומת לב אישית לתלמידיו. תלמידי המרכז מבלים בו שעות רבות בשבוע ובוגריו, חיילים, סטודנטים ובעלי משפחות, מרבים לחזור ולבקר בו ולהצטרף מעת לעת לנגינת התזמורות.