צוות המרכז

הנהלת המרכז:– מנהל המרכז.

דפני בן עוזר - מנהלת מרכז המוסיקה תל-אביב יפו.

קלאודיו כהן טריקה – רכז פדגוגי.

רחל רזון – מזכירה.

אירנה שפירא – ספרנית ואחראית מחסן כלים.

אנה תורג'מן – תשלומי שכר וספקים.

מושיקו יום טוב - אב הבית.