צוות המרכז

הנהלת המרכז:

יובל דביר– מנהל המרכז.

אילה סובוליב – סגנית מנהלת.

קלאודיו כהן טריקה – מנהל תוכניות הלימודים בבתי הספר.

אירנה שפירא – ספרנית ואחראית מחסן כלים.

רחל רזון – מזכירה.

אנה תורג'מן – מזכירה .

חיים ימין – מנהל תפעול.