צוות המרכז

הנהלת המרכז:

אלון שטרן – מנהל המרכז.

אילה סובוליב – סגנית מנהל.

קלאודיו כהן טריקה – מנהל תוכניות הלימודים בבתי הספר.

אירנה שפירא – ספרנית ואחראית מחסן כלים.

רחל רזון – מזכירה.

אנה תורג'מן – הנהלת חשבונות .

חיים ימין – מנהל תפעול.