צוות המרכז

הנהלת המרכז:

אלון שטרן – מנהל המרכז.

קלאודיו כהן טריקה – סגן מנהל המרכז.

רחל רזון – מזכירה.

אירנה שפירא – ספרנית ואחראית מחסן כלים.

אנה תורג'מן – חשבונות.

מושיקו יום טוב - אב הבית.