לוח חופשות

לוח חופשות וחגים

מבנה שנת הלימודים המרכז המוסיקה תל אביב - יפו דומה למבנה שנת הלימדים בבתי הספר. מקצת מחופשות החגים במרכז המוסיקה מקוצרות ובחודש יולי מתקיימת פעילות חלקית. לוח החופשות נתון לשינויים. מומלץ לחזרות ולבקר באתר על מנת להתעדכן בשינויים.

פרוט ימי החופשה בהם לא מתקיימים לימודים במרכז המוסיקה לשנת הלימודים תשע"א:

ראש השנה: 13-15.9.15 ימים א'-ג'

יום הכיפורים: 22-23.9.15 ימים ג'-ד'

סוכות: 27.9-6.10.15 ימים א'-ג'

חנוכה: 8-14.12.15 ימים ג'-ב'

פורים: 23-25.3.16 ימים ד'-ו'

פסח: 13-30.4.16 בבתי הספר, 20-30.4.16 במרכז

ערב יום השואה: 4.5.16 יום ד', יום לימודים רגיל בביה"ס, במרכז לומדים עד 19.00

ערב יום הזיכרון : 10.5.16 יום ג', יום לימודים רגיל בביה"ס, במרכז לומדים עד 19.00

יום הזכרון: 11.5.16 יום לימודים רגיל בבי"ס, במרכז - חופשה

יום העצמאות: 12.5.16 יום ה'

ל"ג בעומר: 26.5.16 יום ה'

שבועות: 12-13.6.16 ימים א'-ב'

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!