לוח חופשות

לוח חופשות וחגים

מבנה שנת הלימודים המרכז המוסיקה תל אביב - יפו דומה למבנה שנת הלימדים בבתי הספר. מקצת מחופשות החגים במרכז המוסיקה מקוצרות ובחודש יולי מתקיימת פעילות חלקית. לוח החופשות נתון לשינויים. מומלץ לחזרות ולבקר באתר על מנת להתעדכן בשינויים.

פרוט ימי החופשה בהם לא מתקיימים לימודים במרכז המוסיקה לשנת הלימודים תשפ"א:

ראש השנה: 18-20.9.20 ימים ו'-א'

יום הכיפורים: 28-29.9.20 ימים א'-ב'

סוכות: 4.10.20 יום א' חוה"מ - יום לימודים

           5-8.10.20 ימים ב'-ה' -  חופשת סוכות

חנוכה: 4.10.20  יום ה' - יום לימודים

            13-17.12.20 ימים א'-ה'

פורים: 25.2.21 יום ה' - יום לימודים

פסח: 25.3.21-1.4.21  ימים ה'-ה'

ערב יום השואה: 7.4.21 יום ד' - הלימודים מסתיימים בשעה 19.00

יום העצמאות: 14-15.4.21 ימים ד'-ה'

שבועות: 16-17.5.21 ימים א'-ב'

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!