תקנון

תקנון מרכז המוסיקה לשנת תשפ"א  2020-21

מרכז המוסיקה תל אביב-יפו מברך את התלמידים על הצטרפותם לתכנית הלימודים המגוונת והעשירה ומאחל להם הצלחה והנאה במסלול ההתפתחות המוסיקלית והאישית.

תקופת הלימודים:

הלימודים במרכז נמשכים 10 חודשים, בין התאריכים 1 בספטמבר 2020 עד 30 ביוני 2021.

בתאריכים המפורטים בלוח החופשות והחגים (המופיע גם באתר האינטרנט) לא מתקיימים שעורים.

תכנית הלימודים:

על כל תלמידי המרכז חלה חובת השתתפות בשיעורי הנגינה האישיים במועד שנקבע בתחילת שנת הלימודים.

על כל תלמידי המרכז המנגנים בכלים התזמורתיים ואשר נמצאו מתאימים לנגינה בתזמורת/הרכב חלה חובת השתתפות באופן פעיל ועקבי בכל החזרות. לא ניתן ללמוד במרכז ללא מילוי חובה זו.

חבר תזמורת ו/או הרכב מחויב בהשתתפות בכל ההופעות, למעט במקרי מחלה או מקרה חריג אחר מגובה באישור.

מבחנים: התלמידים שנמצאו כשרים לעמוד במבחני סוף/אמצע שנה מחויבים לעבור את המבחן.

כלי נגינה:

המרכז מעמיד לרשות התלמידים הלומדים בו או בשלוחות כלי נשיפה וכלי קשת בכפוף למצאי הקיים, בשכירות לכל תקופת שנת הלימודים במחיר 40 ₪ בחודש. השכירות תבוצע כנגד חתימה על טופס התחייבות לשמירה על הכלי ומתן המחאת ביטחון ללא תאריך בשווי הכלי.

התלמיד מתחייב לדאוג לתקינותו ושלמותו של כלי הנגינה ואריזתו. כל נזק שייגרם לכלי יחויב במלוא עלות התיקון או בעלות רכישת כלי חדש במקרה של יציאה מכלל שימוש.

תלמיד שאינו מעוניין לחדש את לימודיו בשנה הבאה יחזיר את הכלי עד לתאריך 30.6 אחרת יחויב בדמי השכירות בחודשים יולי-אוגוסט ובתחילת השנה יחויב בשכר לימוד מלא.

החזרי שעורים:

שעור שבוטל ע"י המורה יוחזר. אם המורה לא יוכל לתת שיעור החזר יינתן זיכוי כספי. יש לציין את תאריך השיעור שלא התקיים.

שעור שבוטל ע"י התלמיד אינו מוחזר למעט במקרים הבאים:

שעור החזר אחד בשנה עבור שיעור שבוטל בהודעה של לפחות 24 ש' מראש למורה או למשרד בשל פעילות בביה"ס.

בזמן חופשות בתי"ס בהן מתקיימים לימודים במרכז, שיעור שבוטל ע"י התלמיד לא יוחזר.

הסעות:

הסעות למרכז המוסיקה לחזרות תזמורות או לשיעורים אישיים וחזרה, חייבות בתשלום. התלמיד יחויב בתשלום גם אם לא הגיע להסעה.

הפסקת לימודים:

הפסקת לימודים אפשרית בתום כל חודש, בהודעה מראש עד ה-20 לחודש.

לא ניתן להפסיק את הלימודים בחודשים מאי - יוני.

הפסקת החיוב תיעשה רק עם החזרת הכלי לגבי תלמידים המחזיקים ברשותם כלי של המרכז.

זכאות להנחות:

משפחה חד הורית – 25%

משפחת זהב"י (4 ילדים מתחת לגיל 18) – 33%

אח נוסף – 15%

בהצלחה ותודה על שיתוף הפעולה!

צוות מרכז המוסיקה תל-אביב יפו