מידע לימודי

מרכז המוסיקה תל אביב - יפו שואף להעניק לתלמידיו חינוך מוסיקלי איכותי בהתאם לקריטריונים הגבוהים ביותר המקובלים ...

תקנון מרכז המוסיקה תל אביב - יפולימודי המוסיקה, כפי שהם מיושמים במרכז המוסיקה, מבוססים על מסורת בת מאות שנים, בעלת ספרות עשירה ומגוון רחב של יצירות מוסיקליות אשר חוברו במהלך שנים אלו. 

השפה המוסיקלית, מעצם טבעה, מכתיבה משמעת עצמית של המוסיקאים הצעירים - הן כסולנים, והן כחברי תזמורות והרכבים מוסיקליים, שינון ושיפור השליטה בכלי הנגינה ולאורך זמן.

על מנת לאפשר קיומו של תהליך לימודי מיטבי ועשייה מוסיקלית פורה יש צורך בהגדרת גבולות, אבחנה בין עיקר וטפל וקביעת מסגרת ברורה. 


לשם כך נוסח תקנון זה. התקנון מנוסח בלשון זכר לשם נוחות הקריאה, אך הוא חל על בנים ובנות כאחד. שמירה על כללי התקנון, ככתבם וכלשונם, תבטיח עשייה מוסיקלית ברוכה וחוויה איכותית ונעימה לכל באי מרכז המוסיקה.