דרישות למבחנים

בחינות חצי שנתיות
במרכז המוסיקה מתקיימות בחינות חצי שנתיות (מחצית א´ ומחצית ב´). מטרת הבחינות לעמוד על אופן התקדמות התלמידים בהתאם לתכנית הלימודים. תלמידי מגמת ביצוע נבחנים במתכונת אישית ע"י המנהל המוסיקלי ובנוכחות המורה. בחינות בתורת המוסיקה נערכות בכתב ובמסגרת כיתתית. 

??? דרישות ותנאי השתתפות בבחינה מפורטים בקובץ להורדה.

בחינות שלב
מסלול הלימודים במגמת ביצוע מתחלק לשלושה שלבים. בתום כל שלב ניגשים התלמידים לבחינת סיום שלב מקיפה שמטרתה לשקף את הישגיהם בביצוע ואת הידע התיאורתי שרכשו במשך שנות לימודיהם במסגרת השלב המסתיים.
מידע לגבי אופן ההכנה לבחינות סיום שלב והדרישות לבחינות מפורט בקובץ להורדה.