קריטריונים להנחה בשכר הלימוד

עריית תל אביב יפו מאפשרת מתן הנחות משכר לימוד לתלמידים תושבי תל אביב יפו ע"פ הקריטריונים הבאים:

הנחה לבן משפחה שני הלומד במרכז - 15%

הנחה לתלמיד ממשפחה חד הורית - 25%

הנחה לתלמיד בן למשפחה מרובת ילדים - 33%

הנחה מיוחדת ללומד כלי מועדף - עפ"י החלטה של הועדה הפדגוגית

לקבלת מידע מפורט אודות הקריטריונים להנחה משכר לימוד ניתן לפנות אל מזכירות המרכז.