השכרת כלי נגינה

כל תלמיד שרשום ללימודי כלי נשיפה במרכז המוסיקה יכול לשכור כלי נגינה במקום.

תשלום חודשי - 40 ש"ח