לוח ארועים ובחינות

תכנית פעילות שנתית
בתכנית הפעילות השנתית של מרכז המוסיקה מוצגים מועדי הבחינות החצי שנתיות, מועדי בחינות סיום שלב, מועדי קונצרטים, תחרויות ואירועים מרכזיים. המועדים נתונים לשינויים. מומלץ לחזור ולבקר באתר על מנת להתעדכן בשינויים. לרשותכם קובץ להורדה ובו פירוט תכנית הפעילות השנתית.

קונצרטים, בחינות ואירועים מרכזיים במרכז המוסיקה ובשלוחות בשנה"ל תשע"ו

16.10.15 תזמורת מתקדמת – סופ"ש בגבעת חביבה

23.10.15 תזמורת צעירה – סופ"ש בגבעת חביבה

1-8.11.15 משלחת מגרמניה מתארחת במרכז

7.11.15 קונצרט גאלה – התזמורת הייצוגית מארחת תזמורת מגרמניה

3-13.12.15 התזמורת הייצוגית בסיור קונצרטים בגרמניה

 

24.12.15 יום מרוכז 1 לתלמידי השלוחות במרכ

3-31.1.16 קונצרטים כיתתיים של תלמידי המרכז – מחצית א'

24.1.16 קונצרט "טו בשבט" בהשתתפות שלוש תזמורות המרכז

3.2016 קונצרט מיוחד – התזמורת הייצוגית מארחת

5-7,12-14.4.2016 קונצרטים כיתתיים של תלמידי השלוחות במרכז

13.4.16 יום מרוכז 2 לתלמידי השלוחות במרכז

15.5.16 קונצרט "תרועת קיץ בתחנה" בהשתתפות תזמורות המרכז והעתודה

15.5-16.6.16 קונצרטים כיתתיים של תלמידי המרכז – מחצית ב'

5.6.16 יום מרוכז 3 לתלמידי השלוחות במרכז – חזרה גנרלית לקונצרט הסיום

6.6.16 קונצרט סיום השלוחות + הופעת התזמורת הצעירה

19.6.16 קונצרט סיום התזמורת הייצוגית

20.6.16 קונצרט סיום התזמורת המתקדמת והצעירה

22.6.16 קונצרט גאלה של שלוחת בי"ס אביב

26.6.16 בחינות שלב ב' – מעבר מהתזמורת המתקדמת לייצוגית

27.6.16 בחינות שלב א' – מעבר מהתזמורת הצעירה למתקדמת

שנת לימודים פורייה ומוצלחת