בתי ספר מנגנים

מרכז המוסיקה מפעיל תכניות לימוד נגינה במהלך יום הלימודים בבתי ספר שונים ברחבי תל אביב, במסגרת המודל המוסיקלי היישובי של משרד החינוך. 

במסגרת התכנית תלמידי שכבה שלמה מקבלים שעורי נגינה בכלי נשיפה או כלי קשת בקבוצות קטנות ע"י מורים מנוסים מצוות המרכז.