כלי הנגינה

מרכז המוסיקה תל אביב יפו מעמיד לרשות תלמידי פרויקטים בבתי הספר כלי נגינה אישיים .במסגרת תכנית , מותאמים לתלמידים כלי נגינה עפ"י בחירתם, חוות דעת מקצועית של רכז התכנית בבית הספר, המבוססת על מאפיינים פיזיים ויכולת מוסיקלית, ומקום פנוי בכיתת הכלי המבוקש.

תלמידי השלב התזמורתי מקבלים כלי בהשאלה מטעם מרכז המוסיקה למשך כל תקופת הלימודים. השאלת הכלי מתבצעת לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד במשרדי מרכז המוסיקה וכנגד חתימה על גיליון השאלה.

כלי הנגינה הנלמדים במסגרת פרויקטים בבתי הספר

שלב קדם תזמורתי: חלילית.

שלב תזמורתי: כלי נשיפה מעץ: חליל, אבוב, קלרינט, סקסופון (אלט, טנור). כלי נשיפה ממתכת: חצוצרה, קרן, טרומבון, בריטון. כלי הקשה: מערכת תופים.