קונצרטים וכיתות אמן

מפגשים עם מוסיקאים מובילים העוסקים בדקויות של הפקת צליל בכלי הנגינה ובפרטים החבויים ביצירה המוסיקלית.

מרכז המוסיקה תל אביב יפו יוזם ומקיים, לאורך שנת הפעילות קונצרטים וכיתות אמן בהשתתפות מוסיקאים בכירים, סולנים, חברי תזמורות, מנצחים ומלחינים. 

מפגשים אלו נועדו לאפשר למוסיקאים הצעירים, תלמידי פריקטים בבתי הספר, קשר בלתי אמצעי עם מבצעים ויוצרים עתירי ניסיון, להעשיר את מטען הידע אשר רכשו במהלך תקופת לימודיהם ולפגוש גישות חדשות למוסיקה בכלל ולנגינה בפרט. 

מידע אודות מועדי האירועים ותכניהם יפורסם באתר זה ובחוזרי מידע אשר יחולקו לתלמידים.