ימי מוסיקה עירוניים מרוכזים

תלמידי פרויקטים בבתי הספר משתתפים בימי המוסיקה העירוניים המתקיימים במרכז המוסיקה לאורך שנת הפעילות ...

יום המוסיקה העירוני מציע בוקר של פעילות מוסיקלית מגוונת אשר מטרתה לפתח ולקדםאת מיומנות הנגינה בקבוצות כליות ובתזמורת ולהפגיש בין מאות לומדי הנגינה במסגרת התכנית מרחבי תל אביב ויפו.

התלמידים מוסעים מבתי הספר אל מרכז המוסיקה ומוחזרים אל בתי הספר בשעות הצהרים, עם תום הפעילות.

במהלך יום המוסיקה העירוני מתקיימות חזרות קבוצות כליות, חזרת תזמורת כלי נשיפה מקובצת של ילדי תל אביב יפו המנגנים, סדנאות העשרה כגון נגינה בכלי הקשה אתניים ויישומי מוסיקה במחשב וקונצרט של הרכב אורח.

הפעילות מודרכת ע"י חברי סגל ההוראה של מרכז המוסיקה תל אביב יפו ומוסיקאים אורחים.
מועדי ימי המוסיקה העירוניים מתואמים עם הנהלות בתי הספר סמוך לפתיחת שנתהלימודים במטרה להימנע מפגיעה בתכנית הלימודים של בית הספר. המועדים מפורטים בקובץ תכנית הפעילות השנתית של מרכז המוסיקה, הניתן להורדה בפרק מידע לימודי באתר.