התזמורת הצעירה ג'

תזמורת כלל עירונית נבחרת אשר חבריה הם תלמידים צעירים משתתפי פרוייקטים בבתי הספר. 

תזמורת ג' פועלת במרכז המוסיקה בימי ב'. תלמידי שנת ב' אשר הגיעו להישגים בבחינות הביצוע ועמדו בתנאי הקבלה לתזמורת מצטרפים אל שרותיה. 

תכנית הפעילות של תזמורת ג' כוללת חזרה שבועית של קבוצות כלי וחזרה של התזמורת בהרכב מלא.

המנצח: אייל הרכבי