ביה"ס מנגן

מרכז המוסיקה העירוני בשיתוף פעולה עם עיריית ת"א והנהלות בתי הספר: אביב, ניצנים, נופי-ים ונופים, מפעיל פרוייקט מיוחד ביה"ס מנגן:

לימוד נגינה בכלי נשיפה בקבוצות קטנות בהתאמה אישית הכוללים גם נגינה תזמורתית במסגרת מערכת הלימודים הבית ספרית.

מנהל תכנית הלימודים: קלאודיו כהן טריקה.