תקנון

תלמידי מרכז המוסיקה והשלוחות חייבים להישמע להוראות צוות ההנהלה, המורים, המנצחים ועובדי המרכז ולנהוג בהם בדרך ארץ ובכבוד. ההנהלה מצידה תהייה קשובה וזמינה לכל בקשה/בעיה, בתאום מראש.

תלמידי המרכז והשלוחות מחוייבים לדאוג לתקינותו ושלמותו של כלי הנגינה ואריזתו. תלמיד אשר יגרום נזק לכלי שהושאל לו ע"י המרכז, בזדון או בשוגג, יחוייב במלוא עלויות תיקונו, או בעלות רכישת כלי חדש. המרכז מתחייב לדאוג לתקינותו של הכלי ויתחשב בבלאי טבעי שלו.

המרכז מחוייב בקיומם של 36 שעורים במשך שנה"ל. אם לא יוכל לקיימם יזוכה התלמיד בהחזר כספי או החזר שעורים בסוף שנה"ל.

על כל תלמידי המרכז והשלוחות חלה חובת השתתפות בשיעורים האישיים במועד אשר נקבע.

במקרה של העדרות תלמיד משיעור אישי, לא יתקיים שעור חליפי ולא יוחזר שכר לימוד. במקרה של העדרות מורה משיעור אישי יתקיים החזר שעור או החזר כספי.

על כל תלמידי המרכז ושלוחותיו להשתתף בבחינת ביצוע בסיום מחצית א' ובסיום מחצית ב' (כולל תפקידי תזמורת) במועד אשר יקבע.

על כל תלמידי המרכז והשלוחות חלה חובת השתתפות, באופן פעיל ועקבי, בתזמורות והרכבים עפ"י החלטת ההנהלה והמנצח. הנהלת המרכז תפסיק את לימודיו של תלמיד אשר יסרב להשתתף בתזמורת או בהרכב.

חבר תזמורת ו/או הרכב מחוייב בהשתתפות בכל המופעים שיתקיימו. הנהלת המרכז רשאית להשעות מלימודים ואף להפסיק את לימודיו של תלמיד אשר נעדר ללא אישור מקונצרט של תזמורת או הרכב.

נגני התזמורות מחוייבים בבחינות שלב במעבר בין התזמורות.

הסעות למרכז המוסיקה (לחזרת תזמורת או לשעור אישי) ו/או חזרה לבית חייבות בתשלום. התלמיד יחוייב בתשלום גם אם ביטל את הגעתו. התלמיד לא יחוייב בתשלום אם הביטול נעשה ע"י המרכז.